Myślenicki Klub Fantastyki
Rok założenia 1993
O Myślenickim Klubie Fantastyki


Historia MKFu w skrócie

            Początki Myślenickiego Klubu Fantastyki sięgają roku 1993, kiedy to grupa zapaleńców pod wpływem krakowskiego klubu „Strych” oraz czasopisma Magia i Miecz rozpoczęła regularne spotkania w Sali Myślenickiego Domu Kultury. Regularne spotkania doprowadziły w 1995 roku do pierwszych prób organizacji mini konwentu, który odbył się w sali kameralnej Myślenickiego MDK-u
             Na skutek trudnej sytuacji lokalowej (sale w MDK-u coraz częściej były zajęte) Klub w 2 połowie lat 90- tych rozpoczął wędrówkę po Myślenickich szkołach podstawowych, gdzie za niewielką opłatą wynajmował salę na spotkania. Pod koniec lat 90- tych MKF znów gościł w Domu Kultury, lecz tylko na krótki czas. Do 2003 roku Myślenicki Klub Fantastyki funkcjonował dzięki możliwości gry w „Przystani” i „Piwnicy”
            W 2003 roku została zorganizowana pierwsza większa impreza, która nazwana została MIKON i stała się cyklicznym spotkaniem organizowanym na Myślenickiej polanie. Tego samego roku KMF zarejestrowany został jako stowarzyszenie zwykłe w rejestrze Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Do 2005 roku Klub spotykał się raz na 2 tygodnie w sali Myślenickiego Muzeum Regionalnego.
            Od 2005 roku Witold Ryś zaproponował współpracę między MKF- em a szkołą IQ. Dysponowanie przez Klub dużym lokalem zaowocowało wzrostem ilości uczęszczających na niego ludzi, jak również zorganizowaniem dwóch dodatkowych (poza Mikonami) imprez – Fantastycznych Ferii – w 2005 i 2006 roku. Po likwidacji szkoły Myślenicki Klub Fantastyki znów znajdował się bez lokalu
            Pomimo trudności lokalowych udało się zorganizować w 2007 Mikon, który w założeniu miał być ostatnim. W 2008 stali bywalcy Myślenickiej polany zorganizowali Mykon, który miał być odpowiedzią na brak Mikonu. Dodatkowo w tym roku Klub dwukrotnie zaistniał podczas Myślenickich imprez – Dni Myślenic i Pożegnania Lata – organizując na nich Games Room
            W 2009 roku Myślenicki Klub Fantastyki został zaproszony do udziału w Święcie Organizacji Pozarządowych. W tym samym roku został zorganizowany kolejny Mikon, a pod koniec roku Klub znalazł wreszcie stałe miejsce spotkań – sale w I LO w Myślenicach. Dzięki stabilizacji i chęcią działania członków klubu w pierwszej połowie 2010 roku zostały zorganizowane Fantastyczne Ferie, Games Room na dniach otwartych I LO oraz Mikon. W 2011 roku tradycyjnie zorganizowany został Mikon oraz Fantastyczne Ferie, a oprócz tego pierwsza z cyklu imprez pod nazwą "Fantastyczne Biblioteka". Nowa impreza to owoc nawiązanej współpracy z Biblioteką Publiczną w Myślenicach w której Klub ma obecnie siedzibę. W 2012 roku Myślenicki Klub Fantastyki rozpoczął współpracę z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia oraz licznymi stowarzyszeniami i fundacjami z terenu Myślenic które brały udział w projekcie Szwajcarskim "Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myslenickiego" oraz w cyklu szkoleń "Akademia rzecznictwa"
            Jubileuszowy 2013 rok rozpoczeliśmy od Fantastyczny Ferii, zorganizowaliśmy również kolejne edycje Fantastycznej Biblioteki. Pomogliśmy Bibliotece Publicznej w zorganizowaniu konkursu literackiego "Fantastyczna Biblioteka" oraz byliśmy współorganizatorem Powiatowych Dni zdrowia. Pierwszego sierpnia 2013 MKF organizuje spotkanie autorskie z dr Łukaszem Malinowskim, autorem powieści "Skald. Karmiciel Kruków", które to spotkanie jest nieoficjalnym rozpoczęciem jubileuszowego dziesiątego Mikonu, który to odbędzie się jak zawsze na polanie Na Mikołaju w terminie 2-4.08.2013.
Sponsorzy i partnerzy